स्वर्गीय श्रीमती ज्ञानकुमारीजी हेड़ा, हैद्राबाद

स्वर्गीय श्रीमती पद्मादेवीजी मूँदडा, अमरावती

श्रीमती मनोरमाजी लढ़ा, ग्वालियर

श्रीमती लताजी लाहोटी, पुणे

श्रीमती गीताजी मूँदडा, इंदौर

श्रीमती विमलाजी साबू, सूरत

श्रीमती शोभाजी सादानी, कोलकाता⁠⁠⁠⁠

श्रीमती सुशीलाजी काबरा, इंदौर

श्रीमती कल्पना गगडानी, मुम्बई

संरक्षक: श्रीमती रत्नीदेवीजी काबरा, मुम्बई⁠⁠⁠⁠