गुजरात प्रदेश:

अध्यक्ष: श्रीमती उमा काबरा, बड़ौदा

सचिव :श्रीमती मंजूश्री काबरा, वापी

कार्यसमिति सदस्य :श्रीमती उमा जाजू, सूरत

पूर्वी मध्य प्रदेश:

अध्यक्ष: श्रीमती अनीता जावंदिया, बनखेड़ी

सचिव: श्रीमती रंजना बाहेती, भोपाल

कार्यसमिति सदस्य: श्रीमती प्रतिभा झंवर, सीहोर

छत्तीसगढ़ प्रदेश:

अध्यक्ष: श्रीमती अमिता मूंदड़ा, राजनंदगांव

सचिव: श्रीमती भावना राठी, धमतरी

कार्यसमिति सदस्य: श्रीमती आशा डोडिया, जगदलपुर

पश्चिमी मध्य प्रदेश:

अध्यक्ष: श्रीमती वीणा सोमानी, इंदौर

सचिव: श्रीमती उषा सोडाणी, उज्जैन

कार्यसमिति सदस्य: श्रीमती अरुणा बाहेती, खंडवा

विदर्भ प्रदेश:

अध्यक्ष: श्रीमती भारती राठी, आरवी

सचिव: श्रीमती सुषमा बंग, नागपुर

कार्यसमिति सदस्य: श्रीमती मीना सांवल, नागपुर

मध्यांचल रिपोर्ट

उपाध्यक्षा- मध्यांचल

श्रीमती मंगल मर्दा, वापी

संयुक्त मंत्री- मध्यांचल

श्रीमती उषा करवा, अमरावती

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt