गुजरात प्रदेश:

अध्यक्ष: श्रीमती उमा काबरा, बड़ौदा

सचिव :श्रीमती मंजूश्री काबरा, वापी

कार्यसमिति सदस्य :श्रीमती उमा जाजू, सूरत

पूर्वी मध्य प्रदेश:

अध्यक्ष: श्रीमती अनीता जावंदिया, बनखेड़ी

सचिव: श्रीमती रंजना बाहेती, भोपाल

कार्यसमिति सदस्य: श्रीमती प्रतिभा झंवर, सीहोर

छत्तीसगढ़ प्रदेश:

अध्यक्ष: श्रीमती अमिता मूंदड़ा, राजनंदगांव

सचिव: श्रीमती भावना राठी, धमतरी

कार्यसमिति सदस्य: श्रीमती आशा डोडिया, जगदलपुर

पश्चिमी मध्य प्रदेश:

अध्यक्ष: श्रीमती वीणा सोमानी, इंदौर

सचिव: श्रीमती उषा सोडाणी, उज्जैन

कार्यसमिति सदस्य: श्रीमती अरुणा बाहेती, खंडवा

विदर्भ प्रदेश:

अध्यक्ष: श्रीमती भारती राठी, आरवी

सचिव: श्रीमती सुषमा बंग, नागपुर

कार्यसमिति सदस्य: श्रीमती मीना सांवल, नागपुर

मध्यांचल रिपोर्ट

उपाध्यक्षा- मध्यांचल

श्रीमती मंगल मर्दा, वापी

संयुक्त मंत्री- मध्यांचल

श्रीमती उषा करवा, अमरावती