आन्ध्र प्रदेश:

अध्यक्ष :श्रीमती रजनी राठी

सचिव :श्रीमती मंजू लाहोटी

कार्यसमिति सदस्य :श्रीमती उर्मिला साबू

कर्नाटक प्रदेश:

अध्यक्ष :श्रीमती सरोज कासट

सचिव :श्रीमती सुनीता लाहोटी

कार्यसमिति सदस्य :श्रीमती पुष्पा गिलड़ा

महाराष्ट्र प्रदेश:

अध्यक्ष :श्रीमती सुनीता पलोड़

सचिव :श्रीमती सुनीता चरखा

कार्यसमिति सदस्य :श्रीमती शांति मूँदडा

कार्यसमिति सदस्य :श्रीमती अरुणा लड्ढ़ा

कार्यसमिति सदस्य :श्रीमती मंगला मानधनी

मुंबई प्रदेश:

अध्यक्ष: श्रीमती अनीता माहेश्वरी

सचिव :श्रीमती सीमा बागला

कार्यसमिति सदस्य :श्रीमती मीना काबरा

तमिलनाडू:

अध्यक्ष :श्रीमती ममता दम्मानी

सचिव :श्रीमती उर्मिला कोठारी

कार्यसमिति सदस्य :श्रीमती सुन्दरदेवी चांडक

दक्षिणांचल रिपोर्ट

उपाध्यक्षा- दक्षिणांचल श्रीमती
अनुसुइया मालू, कोल्हापुर

संयुक्त मंत्री- दक्षिणांचल श्रीमती
रेनू सारडा, हैदराबाद