अध्यक्ष :श्रीमती सीमा झँवर,
मध्य उत्तर प्रदेश

सचिव :श्रीमती नीलम मंत्री,
मध्य उत्तर प्रदेश

कार्यसमिति सदस्य: श्रीमती
संतोष बाहेती, मध्य उत्तर प्रदेश

कार्यसमिति सदस्य: श्रीमती
कमलेश राठी, कानपुर

मध्य उत्तर प्रदेश जिला / स्थानीय

कानपुर जिला

अध्यक्ष: श्रीमती शालिनी करनानी
सचिव: श्रीमती रिचा बांगड़

उरई जिला

अध्यक्ष: श्रीमती दीपा भट्टड़
सचिव: श्रीमती गीता मालपानी

मैनपुरी जिला

अध्यक्ष: श्रीमती बसंती तापड़िया
सचिव: श्रीमती सुचि मूँदडा

मध्य उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट